X
Produkt byl přidán do objednávky.
Úvod Prohlášení o ochraně osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

.

Prohlášení o ohraně osobních údajů

Tento dokument popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli.  Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy ohledně osobních údajů.

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů je:

ROYCE BOHEMIA a.s.

Na Dědince 153/6

 251 01 Říčany - Pacov                                     

IČO:  26133016,  DIČ:  CZ26133016

Prohlašujeme, že vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanovením platných českých právních předpisů , tak s evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - GDPR)

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně ochrany vašich osobních údajů a jejich zpracování, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese:  info@royce-bohemia.cz

Jaký typ osobních údajů shromažďujeme?

Shromažďujeme pouze osobní údaje za účelem vyřízení vaší objednávky nebo realizaci nabízené služby na základě právního titulu plnění smlouvy. Bez vašich osobních údajů, nebudeme schopni objednávku vyřídit.

K vyřízení objednávky a doručení zásilky potřebujeme následující údaje: Jméno, Příjmení, Název firmy, Dodací adresu, Fakturační adresu, IČ a daňové identifikační číslo DIČ, E-mail , telefon a platební údaje dle typu platby.

Za jakým účelem zpracováváme osobní data?

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění kupní smlouvy vzniklé při odeslání objednávky, nebo realizaci nabízené služby, a to k těmto účelům:

-          Informování o stavu objednávky.

-          Doručení objednaného zboží.

-          Zasílání dodacích, přepravních a daňových dokladů

-          Založení osobního účtu s možností prohlížení historie objednávek

-          Vyřízení případné reklamace.

-       Vaše osobní údaje zpracováváme také k marketingovým účelům, abychom vás mohli informovat o slevách a speciálních akcích, a dalších zajímavých novinkách. K této rozšířené marketingové komunikaci musíte dát vědomý souhlas. Souhlas probíhá potvrzením e-mailu, který vám byl zaslán na základě odeslání objednávky nebo vyplněním formuláře pro registraci k těmto e-mailům.

Pokud tyto informace nebudete chtít dostávat, máte možnost kdykoliv souhlas odstranit.

Doba zpracování osobních údajů  

Zpracování osobních údajů bude z naší strany probíhat po dobu účinnosti smlouvy. Řídíme se vznikem kupní smlouvy, který začíná doručením objednávky nebo odesláním souhlasu pro marketingovou komunikaci. Tato doba je 2 roky. Po této době archivujeme pouze zákonem dané dokumenty.

Jak využíváme Cookies 

Využíváme cookies , které slouží přímo pro běh e-shopu a také pro marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme jsou anonymní. 

Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních dat používáme? 

Poskytovatel služeb e-shopu přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. 

Jak můžete kontrolovat osobní údaje, které jste poskytl/a? 

Pokud jste naším zákazníkem (odeslal jste alespoň jednu objednávku), je vám zpřístupněn osobní účet, na kterém uvidíte  jaká data o vás ukládáme. 

Obecná ustanovení 

1.     Zákazník poskytuje své osobní údaje prodávajícímu za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím založeného uzavřenou kupní smlouvou. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. 

2.     Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek. 

3.     Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

4.     V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat prodávajícího nebo zpracovatele na jeho elektronickou adresu nebo písemně o vysvětlení,
- požadovat na prodejci nebo zpracovateli, a to žádostí na jeho elektronickou adresu, nebo písemně, aby odstranil takto vzniklý stav

5.     Požádá-li kupující o informacích ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci na jeho elektronickou adresu nebo písemně poštou předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informací, a to v případě opakované žádosti.  

6.     Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů.

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků využívá výhradně  pro vnitřní potřebu společnosti, chrání je před zneužitím a neposkytuje je třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu zákazníka.

Výjimku představují externí společnosti, které pro společnost zajišťují podpůrné služby (např. dopravu a logistiku, platební styk, poštovní služby, provoz e-shopu, účetnictví) a orgány státní moci.Těmto společnostem vaše osobní údaje  poskytnout můžeme či musíme v rozsahu , který je nutný pro  bezproblémové vyřízení objednávky nebo který je nutný na základě požadavku orgánů státní moci.

7.     Pokud se domníváte, že s vašimi osobními daty se nezachází adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. (ÚOOÚ)

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018.

 

 

 

 

 

Vytisknout stránku

Kontakt

ROYCE BOHEMIA a.s.

Družstevní 17
250 90 Jirny

Tel.: +420 261 217 702-4
Fax: +420 261 217 705
E-mail: info@royce-bohemia.cz

Na této adrese máme kanceláře   
vzorkovnu.

  • Provozní doba začátkem července 2023: 
       3.7. – 7.7. 2023 – dovolená
        -   nebudeme zavážet zboží
  

       

 

© 2023, ROYCE BOHEMIA a.s. – všechna práva vyhrazena

Ochrana osobních údajů (GDPR) | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Využívá systém pro správu e-shopů Tvorba eshopu | eod.cz | XHTML 1.0 | CSS 3